Welke rechten heb ik bij oplevering?

Als u bij de oplevering van uw huis tekortkomingen constateert, dan mag u de betaling van de laatste vijf procent van de aanneemsom uitstellen. Is uw huis op dat moment niet bewoonbaar, dan kunt u de oplevering weigeren.

Opleverpunten binnen drie maanden herstellen

De aannemer garandeert dat uw huis voldoet aan de eisen voor nieuwbouw uit het Bouwbesluit, en aan de eisen van goed en deugdelijk werk. Goed en deugdelijk werk betekent een juiste toepassing en verwerking van materialen, en een nette afwerking. Wat dat is hangt af van de omstandigheden; aan een woonkamer mogen andere eisen gesteld worden dan aan een berging.
Bij de oplevering inspecteert u samen met de aannemer het huis. Als er dan opleverpunten (tekortkomingen) zijn, gaat het meestal om kleinigheden, zoals krassen of een klemmend raam. Maar er kunnen ook grotere gebreken zijn. De aannemer moet alle tekortkomingen zo snel mogelijk – en uiterlijk binnen drie maanden – herstellen.

Zekerheid dankzij de 5%-regeling

Dat de aannemer opleverpunten moet herstellen, is wettelijk geregeld. Dit geldt ook voor gebreken die u ontdekt in de eerste drie maanden na de oplevering. Om te voorkomen dat u met lege handen staat als de aannemer het herstel niet uitvoert, kunt u gebruik maken van de 5%-regeling. Deze regeling komt erop neer dat u na oplevering vijf procent van de aanneemsom achterhoudt. Dit geeft u de zekerheid dat de aannemer de opleverpunten en gebreken herstelt, óf dat u nog niet betaald heeft voor herstel dat niet is uitgevoerd. Meer informatie over de 5%-regeling vindt u bij Vraag & antwoord: Juridisch – Wat is de 5%-regeling?

Oplevering weigeren

U heeft het recht de oplevering te weigeren. Dat kan alleen als het huis ongeschikt is voor bewoning. In de praktijk laat de bouwer of ontwikkelaar het zo ver niet komen. Als dat nodig is, stelt hij de oplevering uit. U heeft dan recht op een schadevergoeding voor te late oplevering.
In de onwaarschijnlijke situatie dat u de oplevering weigert, heeft u ook recht op schadevergoeding. Na herstel van de gebreken spreekt de aannemer een nieuwe opleverdatum met u af. Mochten er dan nog kleine tekortkomingen zijn, dan heeft u dezelfde rechten als bij een normale oplevering.

Meer informatie: