Wat is meer- en minderwerk?

U kunt uw nieuwbouwhuis voor een groot deel volgens uw persoonlijke woonwensen laten aanpassen. Zo maakt u er nog meer úw huis van. Dat doet u door middel van opties en meer- of minderwerk. U spreekt deze wijgingen af met de ontwikkelaar of verhuurder.

Opties: voorafgaand aan de koop

Voorafgaand aan het ondertekenen van het koopcontract, bepaalt u of u opties laat uitvoeren en zo ja, welke. Het kan gaan om bijvoorbeeld een dakkapel, een uitbouw, een opbouw, een dakterras of een garage. Opties zijn dus aanpassingen van de basiswoning. U kunt alleen gebruikmaken van opties als de bouw nog niet is begonnen, of nog maar net bezig is.

Meer- en minderwerk: na de koop

Meerwerk betreft extra’s of aanpassingen waartoe u besluit na het ondertekenen van het koopcontract. Het kan gaan om grote wijzigingen (zoals een dakkapel), maar ook om kleine aanpassingen, zoals het verplaatsen van stopcontacten. Bij grote(re) wijzigingen, waarvoor de aannemer meer tijd en/of materiaal nodig heeft om ze uit te voeren, kost meerwerk u extra. Maar sommige meerwerkaanpassingen brengen geen extra kosten met zich mee. Vaak worden ook gelijkwaardige alternatieven aangeboden, eveneens zonder meerprijs. Overleg altijd goed met de aannemer over de mogelijkheden en kosten.

Minderwerk

U kunt ook kiezen voor minderwerk. Dan laat u bepaalde werkzaamheden niet uitvoeren. U laat het plaatsen van de badkamer bijvoorbeeld achterwege, omdat u dat door een ander bedrijf wilt laten doen. Het minderwerk wordt in mindering gebracht op de koopprijs, of op de kosten voor meerwerk. Let op: minderwerk kan gevolgen hebben voor de garantie op uw nieuwbouwhuis.