Wat is vrij op naam?

De aanduiding ‘vrij op naam’ betekent bij nieuwbouwhuizen dat de meeste kosten voor de bouw en de overdracht van het huis en de grond bij de koopprijs zijn inbegrepen.

Inbegrepen in v.o.n.-prijs

Bij nieuwbouw zijn in de v.o.n.-prijs de meeste kosten inbegrepen die samenhangen met de grond, de bouw, de ontwikkeling en de overdracht van het huis. Belangrijke daarbij is dat deze kosten bekend moeten zijn bij het ondertekenen van het koopcontract. Het gaat om de volgende kosten:

 • De kosten voor de grond waarop het huis staat.
 • De bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging.
 • De kosten van de architect en overige adviseurs bij de bouw.
 • De aanleg- en aansluitkosten van water, elektra, riolering en gas- of stadsverwarming.
 • De omzetbelasting (BTW) over de genoemde kosten.
 • Gemeentelijke leges (belasting).
 • De notariskosten voor de overdracht van uw woning.

Indien van toepassing zijn ook de volgende kosten bij de v.o.n.-prijs inbegrepen:

 • De makelaarscourtage voor de verkoopmakelaar die namens de ontwikkelaar de verkoop van de woningen begeleidt.
 • De kosten van het waarborgcertificaat van SWK, Woningborg of BouwGarant.

Niet inbegrepen in de v.o.n.-prijs

De kosten die bij het sluiten van het koopcontract niet bekend zijn, zijn niet inbegrepen in de v.o.n.-prijs. Dit zijn:

 • De kosten voor eventueel meerwerk.
 • Rentekosten die samenhangen met de bouw.
 • De periodieke betaling van een eventuele erfpachtcanon.

Ook kosten voor diensten en werkzaamheden die afhankelijk zijn van uw eigen keuzes en voorkeuren, vallen buiten de v.o.n.-prijs. U kiest bijvoorbeeld zelf of u een hypotheek wenst af te sluiten en of u telefoon en kabel wenst. U kiest zelf met welke aanbieder u zaken doet en tegen welke voorwaarden, dus draag u ook zelf die kosten. U moet denken aan de volgende kosten:

 • De afsluitprovisie en notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek.
 • De kosten voor het aanvragen van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De aanleg- en aansluitkosten voor telefoon en kabel.
 • De kosten van uw eigen adviseurs, bijvoorbeeld voor een opleveringskeuring.

Afwijkingen zijn mogelijk

Niet alle ontwikkelaars hanteren exact hetzelfde lijstje. De afkoop van erfpacht is bijvoorbeeld soms (gedeeltelijk) in de v.o.n.-prijs opgenomen, maar soms ook niet. U krijgt altijd een gespecificeerd overzicht bij de prijslijst voor het nieuwbouwproject. Vraag om uitleg als het voor u onduidelijk is of bepaalde kosten wel of niet onder de v.o.n.-prijs vallen.

Meer informatie: