Vraag & antwoord:
Financiën

Hoeveel huur kan ik betalen? Wat is mijn maximale hypotheek? Hoe vergroot ik mijn financiële armslag? En kan ik verhuizen met een restschuld? Op deze en andere vragen vindt u hier de antwoorden.

Hoeveel huur kan ik betalen?

U ziet een mooi huurhuis dat aan uw wensen voldoet. De vraag is dan of de huurprijs verantwoord is. Om dit te bepalen, kijkt een verhuurder naar uw inkomen, eigen vermogen, schulden en verplichtingen.

Geen landelijke richtlijnen

Er zijn verschillende manieren om deze maximale huur of maximaal verantwoorde huur te bepalen. De ene verhuurder rekent bijvoorbeeld in netto bedragen, de andere in bruto bedragen. En de ene keer worden de energielasten wel meegerekend, de andere keer niet. Hiervoor zijn geen landelijke richtlijnen.

Toch: indicatie maximale huur

Toch is er wel een indicatie. In het algemeen kunt u er voor het berekenen van uw maximale huur van uitgaan dat uw bruto maandinkomen 3,5 tot 4,5 keer zo hoog moet zijn als de kale huurprijs.

Huurquote of woonquote

In plaats van over de 'maximale huur' wordt vaak ook gesproken over de huurquote of de woonquote. De huurquote geeft aan welk deel van uw inkomen u verantwoord aan huur kunt besteden. Wanneer ook de energielasten worden meegerekend, wordt gesproken over de woonquote. Hoe hoog de huurquote of de woonquote is, hangt af van uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden. Met een hoger inkomen kunt u een hoger percentage daarvan besteden aan wonen. Een groter huishouden maakt meer kosten voor bijvoorbeeld voeding en kleding. Dan blijft er dus minder over voor huur.

Persoonlijke situatie bepalend

Al met al is uw persoonlijke situatie sterk bepalend voor het bepalen van een verantwoorde huurprijs. Is uw inkomen te laag, maar heeft u wel voldoende eigen vermogen? Dan kan de verhuurder een hogere huurquote accepteren. Schulden of verplichtingen kunnen juist weer leiden tot een lagere maximale huur. Belangrijk is daarnaast dat een tweede inkomen niet volledig meetelt. Informeer bij uw verhuurder wat in uw situatie mogelijk is. En bedenk vooral ook waar u zich prettig bij voelt.

Meer informatie:

Wat is mijn maximale hypotheek?

Als u een huis koopt, sluit u in de meeste gevallen een hypotheek af. Maar wat kunt u maximaal lenen? En welke hypotheeklasten zijn verantwoord? Voor het antwoord op dit soort vragen is uw financiële situatie bepalend.

Regels en normen voor maximale hypotheek

De bank wil erop kunnen vertrouwen dat u uw hypotheek kunt terugbetalen. En de overheid wil voorkomen dat u in de problemen raakt door een te hoge hypotheek. Daarom zijn er de laatste jaren steeds meer regels en normen gekomen. Bijvoorbeeld voor de woonquote, het percentage van uw bruto jaarinkomen dat u maximaal per jaar als bruto hypotheeklast mag hebben. Of voor de hypotheek zelf, of voor de verhouding tussen het hypotheekbedrag en het inkomen (loan-to-income, LTI). Deze normen zijn afhankelijk van het inkomen en het rentepercentage, en daardom voor iedereen dus steeds weer een beetje anders.

Ingewikkelde berekeningen

De normen zijn allemaal weergegeven in de zogenoemde financieringstabellen. Al met al is het bepalen van uw maximale hypotheek een ingewikkelde zaak. Bij een hoger inkomen horen een hogere woonquote, een hogere maximum hypotheek en ook een hogere LTI. Maar als de rente omhoog gaat, gaan de maximale hypotheek en LTI omlaag, terwijl de woonquote dan juist hoger wordt.

Financieringslast (rente plus aflossing)

Hoe dan ook, alles draait om het begrip 'financieringslast'. Dit is het bedrag dat u maandelijks betaalt aan rente en aflossing op uw hypotheek. De financieringslast is via de tabellen aan een absoluut maximum gebonden. Het bedrag dat u betaalt aan rente en aflossing mag nooit boven dit maximum komen. Maar als u uw financieringslast weet, weet u nog niet hoeveel u kunt lenen. Dit hangt namelijk af van de volgende factoren:
 • De looptijd van de hypotheek. Hoe korter de looptijd, hoe kleiner het bedrag dat u met een vast maandbedrag kunt aflossen. En bij een looptijd langer dan dertig jaar, mag u de hypotheekrente niet meer aftrekken.
 • Het rentepercentage en de rentevaste periode. Als u meer rente moet betalen, blijft er minder over om af te lossen. En dus kunt u minder lenen. Normaal gesproken is de rente hoger naarmate de rentevaste periode langer is.
 • De fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De hypotheekrenteaftrek gaat de komende jaren stapsgewijs omlaag. Daardoor betaalt u meer rente en kunt u minder lenen.

Inkomen, vermogen, schulden en verplichtingen

Welke financieringslast voor u is toegestaan, hangt bovendien samen met uw financiële situatie. Om die in kaart te brengen, kijkt de bank in de eerste plaats naar uw inkomen. Daarnaast kijkt zij naar uw eigen vermogen, uw schulden en uw verplichtingen. Heeft u bijvoorbeeld schulden af te lossen of moet u alimentatie betalen, dan is er minder geld over voor een hypotheek. De bank zal u dan minder willen lenen.

Waarde van het huis

Het maximale hypotheekbedrag is niet alleen gekoppeld aan uw financiële situatie, maar ook aan de waarde van uw huis. Per 1 januari 2015 mag de hypotheek niet hoger zijn dan 103 procent van de waarde van het huis. Dit heet de 'loan-to-value' of LTV. De komende jaren daalt de LTV tot 100 procent. Vanaf 1 januari 2018 mag u dus niet mee lenen dan de waarde van het huis dat u met die lening wilt kopen.

Ook belangrijk: uw uitgavenpatroon

De normen zijn bedoeld om u te behoeden voor een te hoge hypotheek. Maar u bent zelf ook partij. U heeft een bepaalde manier van leven en daar horen bepaalde uitgaven bij. De maandlasten die u met uw hypotheek aangaat, moeten daar wel bij passen. Uw uitgavenpatroon kan namelijk best wel eens afwijken van de gemiddelden waar de normen op zijn gebaseerd. Om dit mee te wegen, is advies van een financieel specialist zeker aan te raden. Voor een eerste indicatie helpt internet u goed op weg.

Meer informatie:

Krijg ik meer hypotheek voor een energiezuinig huis?

Doordat u in een energiezuinig huis minder betaalt voor energie, houdt u meer geld over voor andere uitgaven. Daarom kunt u voor een energiezuinig huis een hogere hypotheek krijgen.

Inkomenstoets voor hypotheek

Bij het bepalen van wat u mag lenen voor de aankoop van uw huis, doet de bank een inkomenstoets. Zij kijkt daarbij naar de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de hoogte van uw inkomen. Maar er zijn ook andere factoren die bepalen hoeveel u bij een bepaald inkomen kunt lenen. De overheid stelt hier jaarlijks tabellen voor vast.

Meer lenen bij energiezuinig huis

Als het huis voldoende energiezuinig is, mag u meer lenen. De bank mag dan een bepaald bedrag buiten de inkomenstoets houden. Dit wordt ook wel de vrijstelling genoemd. Hoeveel meer u kunt lenen, hangt af van hoe zuinig uw huis precies is. Alle nieuwbouwhuizen met een zogeheten energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,6 of minder zijn energiezuinig genoeg om voor een vrijstelling in aanmerking te komen.

Voorwaarden voor vrijstelling

De overheid stelt ieder jaar opnieuw de hoogte van de vrijstelling en de exacte voorwaarden vast. Deze voorwaarden kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de EPC, het energieopwekkend vermogen van het huis en de garantie die de leverancier geeft op de energieprestatie. Ook komt u pas voor een vrijstelling in aanmerking als uw toetsinkomen boven een bepaalde grens ligt.

Vraag uw bank naar deze regeling

Banken zijn voorzichtig met geld uitlenen. Als ze u te veel lenen, lopen ze meer risico dat u uw lening niet kunt aflossen. Daarom informeren zij u zelden uit zichzelf over de mogelijkheid om extra hypotheek te krijgen voor een energiezuinig huis. U doet er dus goed aan er zelf actief bij uw bank naar te vragen.

Meer informatie:

Welk budget past bij mij?

Als u gaat verhuizen, dan krijgt u te maken met eenmalige en maandelijkse kosten. Het budget dat u hiervoor kunt of wilt vrijmaken, hangt af van uw financiële situatie en uitgavenpatroon.

Kosten op een rijtje zetten

Om te voorkomen dat u met financiële tegenvallers wordt geconfronteerd, is het belangrijk de eenmalige en maandelijkse kosten goed op een rijtje te zetten. Ook moet u uw financiële situatie en uitgavenpatroon goed in beeld hebben.

Eenmalige kosten

Of u nu naar een koophuis of een huurhuis gaat, u maakt altijd eenmalige kosten voor de verhuizing en voor het inrichten van uw nieuwe huis (en tuin). Bij een koophuis maakt u ook nog eens eenmalige kosten voor bijvoorbeeld de hypotheekadviseur. Verder brengt u eigen geld in.

Budget: maandelijkse kosten

Woont u in een huurhuis, dan betaalt u elke maand huur en servicekosten. Heeft u een koophuis, dan zijn er andere maandelijkse lasten, zoals de rente en aflossing van uw hypotheek, en de kosten voor bijvoorbeeld verzekeringen, onderhoud en belasting (WOZ). En natuurlijk wilt u elk maand ook nog wat overhouden om te sporten, uit te gaan of andere leuke dingen te doen.

Meer informatie:

 • De extra eenmalige en maandelijkse kosten van een huurhuis kunt u vinden op Funda.
 • Een overzicht van de kosten van een koophuis vindt u bij de Vereniging Eigen Huis.
 • De kosten van de inrichting en de afwerking kunt u per ruimte berekenen met de budgetplanner van de Vereniging Eigen Huis.
 • Voor een basistuin van 5,7 bij 12,1 meter kunt u verschillende ontwerpen maken en de bijbehorende kosten zien op Take me Outside.
 • Bij het Nibud kunt u met het persoonlijk budgetadvies inzicht krijgen in uw totale inkomsten en uitgaven. U ziet hier ook wat een vergelijkbaar huishouden uitgeeft.

Hoe vergroot ik mijn financiële armslag?

Soms lijkt een huis net te duur. Twee soorten regelingen zouden u dan kunnen helpen: regelingen om uw maandlasten en/of de prijs te verlagen, en regelingen die het risico beperken dat u met uw oude woning blijft zitten.

Huurtoeslag

Gaat het om een nieuwbouw huurhuis? En is de huur daarvan te hoog in verhouding tot uw inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming in de huur, ofwel huurtoeslag. Voorwaarden zijn dat uw inkomen en uw vermogen niet te hoog zijn. Ook mag de huur niet te hoog zijn. Om die reden komt u met commerciële huurwoningen zelden in aanmerking voor huurtoeslag. Gaat het om een huurhuis van een woningcorporatie, dan is de kans groter dat u huurtoeslag krijgt.

Meer informatie:

 • Uitleg over de huurtoeslag vindt u op de website van de Rijksoverheid.
 • Als u precies wilt weten wat de voorwaarden zijn in uw situatie, kijkt u op de website van de Belastingdienst.

Financiële steun bij kopen

De meeste regelingen richten zich niet op huurwoningen, maar op koopwoningen. Steeds meer ontwikkelaars bieden regelingen aan om u te helpen de stap naar een nieuwbouw koophuis te zetten. Ook veel woningcorporaties en sommige gemeenten hebben een regeling om uw droomhuis binnen bereik te brengen. Soms zijn ouders bereid en in staat om te helpen. In het overzicht hieronder vindt u een aantal regelingen. Dit overzicht is niet compleet.

Meer informatie:

Kan ik verhuizen met een restschuld?

Een restschuld is niet altijd een belemmering om een ander huis te kopen. Als u de restschuld niet zelf kunt afbetalen, kan uw bank deze meefinancieren in een nieuwe hypotheek.

Voorwaarden aan meefinancieren restschuld

Aan het meefinancieren van uw restschuld zijn wel voorwaarden verbonden. Die voorwaarden verschillen per bank. Vraag uw bank wat de mogelijkheden zijn in uw situatie.

Meer informatie:

 • Op Restschuldinfo geeft de Nederlandse Vereniging van Banken informatie. Ook kunt u hier lezen wat in algemene zin de mogelijkheden zijn als u met een restschuld te maken krijgt.
 • De Consumentenbond wijst erop dat een aantal belangrijke vragen op Restschuldinfo niet beantwoord wordt.

Wat is vrij op naam?

De aanduiding 'vrij op naam' betekent bij nieuwbouwhuizen dat de meeste kosten voor de bouw en de overdracht van het huis en de grond bij de koopprijs zijn inbegrepen.

Inbegrepen in v.o.n.-prijs

Bij nieuwbouw zijn in de v.o.n.-prijs de meeste kosten inbegrepen die samenhangen met de grond, de bouw, de ontwikkeling en de overdracht van het huis. Belangrijke daarbij is dat deze kosten bekend moeten zijn bij het ondertekenen van het koopcontract. Het gaat om de volgende kosten:
 • De kosten voor de grond waarop het huis staat.
 • De bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstijging.
 • De kosten van de architect en overige adviseurs bij de bouw.
 • De aanleg- en aansluitkosten van water, elektra, riolering en gas- of stadsverwarming.
 • De omzetbelasting (BTW) over de genoemde kosten.
 • Gemeentelijke leges (belasting).
 • De notariskosten voor de overdracht van uw woning.
Indien van toepassing zijn ook de volgende kosten bij de v.o.n.-prijs inbegrepen:
 • De makelaarscourtage voor de verkoopmakelaar die namens de ontwikkelaar de verkoop van de woningen begeleidt.
 • De kosten van het waarborgcertificaat van SWK, Woningborg of BouwGarant.

Niet inbegrepen in de v.o.n.-prijs

De kosten die bij het sluiten van het koopcontract niet bekend zijn, zijn niet inbegrepen in de v.o.n.-prijs. Dit zijn:
 • De kosten voor eventueel meerwerk.
 • Rentekosten die samenhangen met de bouw.
 • De periodieke betaling van een eventuele erfpachtcanon.
Ook kosten voor diensten en werkzaamheden die afhankelijk zijn van uw eigen keuzes en voorkeuren, vallen buiten de v.o.n.-prijs. U kiest bijvoorbeeld zelf of u een hypotheek wenst af te sluiten en of u telefoon en kabel wenst. U kiest zelf met welke aanbieder u zaken doet en tegen welke voorwaarden, dus draag u ook zelf die kosten. U moet denken aan de volgende kosten:
 • De afsluitprovisie en notaris- en kadasterkosten voor uw hypotheek.
 • De kosten voor het aanvragen van een Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
 • De aanleg- en aansluitkosten voor telefoon en kabel.
 • De kosten van uw eigen adviseurs, bijvoorbeeld voor een opleveringskeuring.

Afwijkingen zijn mogelijk

Niet alle ontwikkelaars hanteren exact hetzelfde lijstje. De afkoop van erfpacht is bijvoorbeeld soms (gedeeltelijk) in de v.o.n.-prijs opgenomen, maar soms ook niet. U krijgt altijd een gespecificeerd overzicht bij de prijslijst voor het nieuwbouwproject. Vraag om uitleg als het voor u onduidelijk is of bepaalde kosten wel of niet onder de v.o.n.-prijs vallen.

Meer informatie:

Hoe werkt het financieringsvoorbehoud?

U kunt het koopcontract ontbinden als banken u geen hypotheek willen verstrekken. Of als uw maandlasten hoger zijn dan u in het koopcontract bent overeengekomen. Dit heet het financieringsvoorbehoud.

Maximale hypotheeklast

Het financieringsvoorbehoud is omschreven in artikel 8 van de model koop-/aannemingsovereenkomst. In dit artikel vult u de hypotheeklast in die u maximaal per maand wilt betalen. Het gaat hier dus om de maandelijkse kosten aan rente en aflossing. Bij een levenshypotheek gaat het om de rente plus de premie. Om welke hypotheek het ook gaat, u weet vooraf wat u per maand gaat betalen. Let op: het gaat hier om de bruto maandlast. Dat is dus zonder de hypotheekrenteaftrek.

Bijzonderheden vastleggen

Er zijn verschillende hypotheekvormen en looptijden mogelijk. Heeft u bijzondere wensen, dan doet u er verstandig aan deze vast te leggen. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u het contract niet kunt ontbinden als dat nodig is. Kiest u bijvoorbeeld voor een looptijd van twintig jaar in plaats van de gebruikelijke dertig, dan zijn de maandlasten hoger. De ontwikkelaar kan dan van u vragen om nieuwe offertes aan te vragen met een langere looptijd.

Geen passend hypotheekaanbod

U heeft na het ondertekenen van het koopcontract twee maanden de tijd om de financiering rond te krijgen. Als dit niet lukt, kunt u de koop ontbinden. U moet dan kunnen aantonen dat de bruto maandlast in uw hypotheekoffertes hoger is dan het maximumbedrag dat u in het koopcontract heeft vastgelegd. Lange tijd had u minimaal twee afwijzingen nodig om de koop te ontbinden. Tegenwoordig is steeds vaker één afwijzing voldoende. Informeer goed wat in uw situatie van toepassing is.

Ontbinden: hoe?

U ontbindt de koopovereenkomst per aangetekende brief of faxbericht met verzendbevestiging. Dit doet u binnen acht dagen na het verlopen van de termijn voor vervulling van de ontbindende voorwaarden. Meer informatie over het ontbinden van de overeenkomst leest u in Vraag & Antwoord: Juridisch - Wat zijn ontbindende en opschortende voorwaarden?

Hypotheekofferte niet meer geldig: wat nu?

Een hypotheekofferte is beperkt geldig. Het kan dus gebeuren dat de offerte verloopt vóór de levering van uw huis. Als u de offerte niet kunt verlengen, moet u een nieuwe aanvragen. Dat is vooral vervelend als in de tussentijd de rente is gestegen en uw maandlasten daardoor hoger uitpakken. Een kleine troost: u kunt de koop ontbinden als de maandlasten hoger worden dan u in het koopcontract bent overeengekomen. U kunt dit allemaal vrij gemakkelijk voorkomen door een offerte voor een jaar af te sluiten.

Wat houden al die rentes in?

Bouwrente, boeterente, hypotheekrente en depotrente. Bij nieuwbouw spelen verschillende rentes een rol, vaak passend bij bepaalde momenten in het ontwikkeltraject.

Rente over de grond: grondrente

De projectontwikkelaar koopt de grond voordat hij deze aan u doorverkoopt. Hij schiet de kosten van de grond dus aan u voor. Dit wordt ook wel voorfinanciering genoemd. Hij mag daarom aan u rente over de grond in rekening brengen, vanaf de datum dat hij de grond heeft gekocht tot aan de datum dat u de koop sluit. Meestal heet dit grondrente of grondkostenrente.

Rente over de aanneemsom: rente tijdens de bouw

Bij de aanneemsom werkt het ongeveer hetzelfde. Als de aannemer is gestart met de bouw voordat u het koopcontract tekent, betaalt u rente over de termijnen die inmiddels gepasseerd zijn, de zogeheten vervallen termijnen. Een benaming hiervoor is rente tijdens de bouw. Is de bouw nog niet begonnen op het moment van koop, dan betaalt u deze rente niet.

Rente tussen koop en levering: uitstelrente

Het is gebruikelijk dat u de kosten voor de grond pas betaalt op het moment van de overdracht bij de notaris. Gedurende de periode tussen de koop en de daadwerkelijke levering financiert de ontwikkelaar de grond dus nog steeds voor. Ook daarover betaalt u rente. Deze rente heet meestal uitstelrente. Als er tussen de koop en de levering ook termijnen van de aanneemsom vervallen, betaalt u ook daarover rente. Net als bij de grond wordt dit uitstelrente genoemd. U betaalt deze rente ook als de bouw start tussen het moment van koop en levering.

Bouwrente als verzamelbegrip

Bouwrente is het verzamelbegrip voor al deze verschillende rentes (grondrente, rente tijdens de bouw en uitstelrente). De rentepercentages voor de verschillende soorten rente kunnen verschillen. U vindt ze in uw contract. Is het u niet duidelijk? Vraag uw contactpersoon dan om uitleg.

Boeterente bij te late betaling

Bij de levering betaalt u de grond en de vervallen termijnen van de aanneemsom, inclusief alle verschuldigde rente hierover. Als u hiermee te laat bent, kan de aannemer of ontwikkelaar u opnieuw rente in rekening brengen. Dit heet boeterente. Dat kan ook gebeuren als u een van de volgende termijnen te laat betaalt.

Hypotheekrente vanaf de levering

Tegelijk met de levering gaat uw hypotheek in. Termijnen die u moet betalen ná de datum van levering, betaalt u vóór de vervaldatum uit uw hypotheek. U hoeft dan geen bouwrente meer te betalen. Wel betaalt u vanaf dat moment hypotheekrente.

Depotrente en renteverlies tijdens de bouw

Het deel van de hypotheek dat u heeft gereserveerd voor nog te betalen termijnen, heet (nieuw)bouwdepot. Over dit depot ontvangt u depotrente. Het gereserveerde bedrag (depot) wordt kleiner naarmate de bouw vordert. U ontvangt dus ook steeds minder depotrente. Het totale hypotheekbedrag en de hypotheekrente die u betaalt, blijven echter gelijk. Daardoor ontstaat een verschil. Dit verschil wordt ook wel renteverlies tijdens de bouw genoemd. Idealiter is de depotrente gelijk aan de hypotheekrente. Als de depotrente lager is, heeft u extra renteverlies tijdens de bouw. Houd hier rekening mee als u de hypotheekvoorwaarden bespreekt.

Wettelijke rente

Dan is er nog het begrip wettelijke rente. U komt deze rente tegen in de algemene voorwaarden bij uw koopcontract. De wettelijke rente is vaak van toepassing als er sprake is van een schadevergoeding. De verkoper moet bijvoorbeeld de betaalde grondkosten plus de wettelijke rente daarover aan de koper terugbetalen als de bouw onverhoopt niet doorgaat. De overheid stelt het rentepercentage vast voor de wettelijke rente.

Meer informatie:

Hoe gaat betalen in termijnen?

U betaalt een nieuwbouwhuis dat nog niet is opgeleverd of zelfs nog niet in aanbouw is, in termijnen. Deze termijnen zijn gekoppeld aan de voortgang van de bouw.

Betaling volgt voortgang bouw

U kunt een nieuwbouwhuis al kopen voordat de bouw is gestart. U betaalt dan niet direct het volledige aankoopbedrag, maar kleinere bedragen in termijnen. U volgt hiervoor een betalingsschema, dat gekoppeld is aan de voortgang van de bouw. Eerst betaalt u de grond. Vervolgens betaalt u in een aantal termijnen de aanneemsom.

Aantal termijnen variabel

Bij huizen met het Keurmerk GarantieWoning, is het aantal termijnen heel precies voorgeschreven. Enkele voorbeelden:
 • Bij een eengezinshuis met één woonlaag dat traditioneel gebouwd wordt, betaalt u in vijf termijnen.
 • Koopt u een huis met zes woonlagen, waarbij de gevels pas later gesloten worden, dan betaalt u in elf termijnen.
 • Voor appartementen gelden in de regel acht termijnen.

Mijlpalen voortgang bouw

De eerste mijlpaal is de start van de bouw. Dit is het moment waarop u de eerste termijn betaalt. Deze bedraagt altijd tien procent van de aanneemsom. Na de start van de bouw volgen nog meer mijlpalen. Zoals het gereedkomen van de ruwe vloeren van de begane grond en, bij eengezinswoningen, de verschillende verdiepingen, het gereedkomen van de binnenspouwbladen en de buitengevel, het waterdicht maken van het dak, het gereedkomen van het stuc-, spuit- en tegelwerk en de oplevering. De laatste twee termijnen zijn vaste percentages van de aanneemsom, respectievelijk twintig en tien procent.

Wanneer betalen?

De grond betaalt u altijd bij de levering bij de notaris. Is de bouw al gestart, dan betaalt u op dat moment ook de reeds vervallen termijnen. De volgende termijnen moet u betalen binnen twee weken na ontvangst van de factuur. U moet nooit vooruit betalen. De belangrijkste reden hiervoor is dat u dit bedrag hoogstwaarschijnlijk kwijt bent als de bouwer failliet zou gaan.

Meer informatie:

Welke kosten zijn fiscaal aftrekbaar?

De hypotheekrente is fiscaal aftrekbaar. Dat geldt ook voor de kosten voor het verkríjgen van een hypotheek, zoals advieskosten, de afsluitprovisie en notariskosten.

Aftrekbare hypotheekrente

De rente op uw hypotheek of lening voor het aankopen van een nieuwbouwhuis is fiscaal aftrekbaar. Als u bepaalde niet-aftrekbare kosten heeft meegefinancierd, kunt u de rente daarover ook aftrekken. Onder voorwaarden is de rente op uw nieuwbouwdepot eveneens aftrekbaar. En heeft u een restschuld na het verkopen van uw oude huis, dan kunt u de rente daarover - onder voorwaarden - nog maximaal tien jaar aftrekken.

Andere aftrekbare kosten

Behalve de rente op uw hypotheek, zijn ook de kosten die u moet maken voor het verkríjgen van die hypotheek, aftrekbaar. Althans, in het jaar van aankoop. Het gaat om de volgende kosten:
 • Bemiddelings- of advieskosten voor het krijgen van een lening.
 • De afsluitprovisie voor uw hypotheek.
 • Eventueel betaalde boeterente of oversluitkosten voor uw bestaande hypotheek.
 • De notariskosten voor de hypotheek.
 • De kosten van inschrijving van de hypotheek bij het Kadaster.
 • De kosten voor het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie.
 • Bouwrente over de periode vanaf het sluiten van de (voorlopige) koopovereenkomst.
 • De kosten van het nieuwbouwdepot (onder voorwaarden).
Ook taxatiekosten om een lening te krijgen, zijn aftrekbaar. Normaal gesproken is dit bij nieuwbouw niet aan de orde. U financiert op basis van de koopprijs. Meerwerk financiert u op basis van een offerte. Let op: de bouwrente over de periode vóór het afsluiten van de voorlopige koopovereenkomst is niet aftrekbaar. Deze rente maakt deel uit van de aankoopprijs van uw huis.

Niet-aftrekbare kosten

U maakt bij het kopen van een nieuwbouwhuis ook kosten die niet aftrekbaar zijn. Dit zijn kosten die samenhangen met de aankoop van uw huis. Het gaat om de volgende kosten:
 • Bemiddelings- en advieskosten voor de aankoop van uw huis (bijvoorbeeld uw eigen makelaar of een bouwkundig adviseur).
 • Omzetbelasting (BTW).
 • Bouwrente over de periode vóór het afsluiten van de voorlopige koopovereenkomst.
Bij nieuwbouw die langer dan twee jaar geleden in gebruik is genomen, betaalt u geen BTW, maar overdrachtsbelasting. Deze is ook niet aftrekbaar. U koopt een nieuwbouwhuis meestal vrij op naam. De ontwikkelaar betaalt dan de notariskosten en de kosten voor inschrijving van de koopakte bij het Kadaster. Deze kosten kunt u niet aftrekken, ook niet als u de kosten zelf betaalt. De hierboven genoemde kosten zijn niet fiscaal aftrekbaar. Maar u mag ze wel meefinancieren in uw hypotheek. Hierbij bent u echter gebonden aan het maximum van uw lening ten opzichte van de waarde van het huis.

Belastingregels in de gaten houden

In uw belastingaangifte kunt u in het jaar van aankoop de aftrekbare kosten van uw inkomen aftrekken. Deze kosten vult u in box 1 in. Daardoor wordt het verzamelinkomen lager en hoeft u minder belasting te betalen. Te veel betaalde belasting krijgt u terug van de Belastingdienst. De werkelijkheid is soms een stuk complexer dan hierboven geschetst. Uw hypotheek moet aan voorwaarden voldoen (u moet aflossen op uw lening), u moet rekening houden met de bijleenregeling, enzovoort. Informeer uzelf goed hierover, of schakel een adviseur in.

Meer informatie: