Opleverpunten oplossen

Bouwen is mensenwerk; er kan altijd iets misgaan. Dit soort gebreken noemen we opleverpunten. De bouwer moet opleverpunten binnen drie maanden na oplevering oplossen. Lukt dat niet, dan kunt u hem in gebreke stellen.

Opleverpunten meestal snel opgelost

De kans dat u geen opleverpunten heeft, is helaas klein. Maar de meeste bouwers herstellen de geconstateerde gebreken zonder problemen binnen de vereiste termijn van drie maanden. Nadat de opleverpunten zijn opgelost, doet u de laatste betaling aan de aannemer.

In gebreke stellen, schadevergoeding eisen

Lost de bouwer de opleverpunten niet tijdig op, dan kunt u de bouwer in gebreke stellen. In het uiterste geval kunt u in een procedure een schadevergoeding eisen.

Kwaliteitsverbetering

Of u nu veel of weinig opleverpunten heeft, het is altijd vervelend als er bij de oplevering iets aan uw huis mankeert. Bouwbedrijven die zijn aangesloten bij de Stichting Klantgericht Bouwen begrijpen dat. Zij werken daarom actief en voortdurend aan de verbetering van hun dienstverlening. Dat doen ze onder meer via enquêtes. Na oplevering van uw huis kunt ook u een enquête ontvangen over het bouwbedrijf dat uw huis heeft gebouwd. Vul deze enquête in. Dan werkt u mee aan verdere kwaliteitsverbetering in de bouw.

Meer informatie:

Lid worden van de Vereniging van Eigenaren (VvE)

Als u een (nieuwbouw)woning koopt in een appartementencomplex, wordt u automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Deze VvE zorgt voor het beheer en (groot) onderhoud van het gebouw.

Financiële bijdrage aan de VvE

Het gaat daarbij om het beheer en onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten en de installaties. U kunt hierbij denken aan de gevel, het dak, het trappenhuis en de lift. De Vereniging van Eigenaren heeft hier natuurlijk geld voor nodig. Dat geld komt uit de VvE-bijdragen die u als eigenaar betaalt.

Automatisch lid door koop appartement

Dat u automatisch lid wordt van de Vereniging van Eigenaren als u een appartement koopt, is in de wet geregeld. Daarmee is het beheer en onderhoud van het gebouw gewaarborgd. Juridisch ligt het zo: net als de andere appartementenbezitters wordt u als koper mede-eigenaar van de grond en het gebouw. En dus bent u medeverantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud.

Organisatie van de VvE

De leden van de Vereniging van Eigenaren benoemen een bestuur. Het beheren van een VvE, en dus van een appartementengebouw, vereist bouwkundig, administratief en financieel inzicht, en ook veel tijd. Zeker als het om een complex gaat met veel eigenaren of veel gemeenschappelijke ruimten en installaties. Veel VvE’s besteden het bestuur daarom uit aan een professionele VvE-beheerder. Woningcorporaties hebben veel ervaring met het VvE-beheer van complexen met sociale huurwoningen en particulieren eigenaren. Zij bieden hun diensten vaak aan bij gebouwen die ze zelf hebben gerealiseerd.

Meer informatie:

Uw woning onderhouden

Bij een nieuwbouwhuis is groot onderhoud in de eerste jaren niet nodig. Voor langdurig woongenot moet u uiteraard wel vanaf het begin zorgvuldig met uw woning omgaan.

Bouwvocht en bouwstof

Die zorgvuldige omgang begint al bij de oplevering. Kort na de oplevering is het zaak het bouwvocht en het bouwstof uit uw huis te krijgen. En voordat u uw huis betrekt en inricht, maakt u het natuurlijk helemaal schoon.

Gebruik van technische installaties

Bij oplevering van uw nieuwbouwhuis ontvangt u van de projectontwikkelaar adviezen over gebruik en onderhoud van uw huis. Ook verstrekt hij u gebruikershandleidingen van de technische installaties. Volg deze zorgvuldig op. Een goed gebruik van uw woning verhoogt uw wooncomfort. Daarnaast bevordert dit goed functioneren op langere termijn.

Meer informatie:

Slim wonen

Een nieuwbouwhuis heeft slimme bouwkundige voorzieningen en moderne installaties. Door deze slim te gebruiken, profiteert u van comfort en een lage energierekening.

Ander gedrag in nieuwbouwhuis

Moderne technieken en voorzieningen vragen vaak ander gedrag dan u misschien gewend bent. Zo zet u de thermostaat misschien lager als u weggaat, of als u gaat slapen. In uw oude huis bespaarde u daarmee energie. Maar in uw nieuwbouwhuis kan dat anders liggen; het weer opwarmen van het huis kan meer energie kosten dan u met de verlaging van de temperatuur bespaart. Aan de andere kant zijn er ook technieken waarbij een tijdelijke verlaging van de temperatuur juist wel verstandig is. Meer informatie hierover vindt u elders op deze site, bij Vraag & Antwoord: Energiegebruik - Hoe stel ik de thermostaat goed in?

Slim wonen: weten hoe de installaties werken

Zo zijn er meer voorbeelden van technieken en voorzieningen die ander gedrag wenselijk maken. Zoals de uitstekende isolatie van uw huis. Daardoor, en doordat uw huis kierdicht is, gaat er weinig warmte verloren. Maar een kleine aanpassing als het plaatsen van een kattenluikje kan de energiebalans al verstoren. Nog een voorbeeld: uw huis is waarschijnlijk voorzien van een actief ventilatiesysteem. Dit zorgt voor een voortdurende verversing van de lucht. Maar voor een goede werking moet u regelmatig de filters schoonmaken. Zo zijn er meer voorbeelden die aantonen dat u uw huis, en de toegepaste technieken, goed moet kennen. Pas dan is uw comfort optimaal en uw energierekening laag. Dat is slim wonen.

Meer informatie:

Tot tien jaar garantie

U heeft in principe zes jaar garantie op uw nieuwbouwhuis. Voor sommige onderdelen van uw huis, zoals installaties, gelden kortere termijnen. Voor ernstige gebreken geldt een garantietermijn van tien jaar.

Garantie vanaf drie maanden

De eerste drie maanden na de oplevering vallen geconstateerde gebreken nog onder de oplevering. Na die periode van drie maanden gaat de garantie in.

Tot tien jaar garantie op de constructie

De garantieduur is in principe zes jaar. Voor ernstige gebreken geldt een termijn van tien jaar. Kort gezegd is een gebrek ernstig als het de constructie van uw huis aantast of als het uw huis ongeschikt maakt voor bewoning.

Kortere garantietermijnen

Bepaalde onderdelen van uw huis kennen kortere garantietermijnen of zelfs geen garantie. Dat laatste geldt bijvoorbeeld voor verkleuringen. De garantie op schilderwerk is een jaar. Op de meeste installaties zit een garantietermijn van twee jaar. Voor een volledig overzicht raadpleegt u uw garantieregeling.

Meer informatie: