Voortgang in de gaten houden

De ontwikkelaar of bouwer informeert u regelmatig over de voortgang van het project, de bouw van uw huis en andere belangrijke zaken. Maar hou ook zelf de vinger aan de pols en trek aan de bel bij gebreken en afwijkingen.

Zelf voortgang bekijken op bouwplaats

De projectontwikkelaar of bouwer informeert u via verschillende kanalen, zoals nieuwsbrieven, de projectsite of social media, zoals Facebook. Vaak organiseert hij ook bezoeken aan de bouwplaats. Toch is het verstandig ook zelf informatie te verzamelen, bijvoorbeeld door op eigen initiatief en dus op een ander moment de bouwplaats te bezoeken. In verband met de veiligheid moet u dan wel vooraf een afspraak maken. Vervolgens meldt u zich op het afgesproken tijdstip bij de uitvoerder.

Gebreken en afwijkingen melden

Als u tijdens zo'n bezoek, of op een andere manier, constateert dat de bouw niet naar wens of volgens afspraak wordt uitgevoerd, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw contactpersoon. Hoe eerder u gebreken of afwijkingen constateert, hoe gemakkelijker deze nog zijn te herstellen. Maak sowieso foto's van de gebreken of afwijkingen. Dat verkleint de kans op onenigheid over uw klachten.

Weinig voortgang

Het kan ook voorkomen dat de bouw niet zo snel gaat als u had gedacht. Slechte weeromstandigheden kunnen hiervan een oorzaak zijn, maar ook financiële problemen bij de bouwer of ontwikkelaar. Als de bouw achterloopt op de planning, spreek de bouwer of ontwikkelaar hier dan op aan. En betaal nooit vooruit voor werkzaamheden die nog niet zijn uitgevoerd.

Meer informatie:

Definitieve keuzes voor maatwerk maken

De definitieve keuzes voor de gewenste aanpassingen aan uw nieuwbouwhuis maakt u na ondertekening van het koopcontract. U maakt uw keuzes vóór de aangegeven datum.

Uiterste datum voor definitieve keuzes

Op het moment dat u het koopcontract ondertekent, heeft u zich al een beeld gevormd van de belangrijkste aanpassingen die u aan uw nieuwbouwhuis wilt laten doen. Misschien heeft u hier ook al afspraken over gemaakt. Anders doet u dat voorafgaand aan, of bij het begin van de bouw. Vooral als u gaat nadenken over de inrichting, is de kans groot dat u aanvullende wensen heeft. Dan wilt u toch maar dat muurtje iets verplaatsen, en toch maar een extra stopcontact. Wat er nog mogelijk is, hangt samen met de vorderingen van de bouw. Van de ontwikkelaar of de aannemer hoort u wat de uiterste datum is om uw definitieve keuzes kenbaar te maken.

Tijdig naar de showroom

U zoekt uw keuken, sanitair en tegelwerk uit in de showroom. De plaatsing van keuken en sanitair en het tegelwerk vinden pas plaats als uw huis bijna klaar is . U heeft dus alle tijd om deze keuzes te maken. Toch is het verstandig om dit zo vroeg mogelijk te doen. Wacht u te lang, dan is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om de aansluiting voor de vaatwasser te verplaatsen.

Meer informatie:

Uw buren leren kennen

Bij nieuwbouw heeft iedereen nieuwe buren. U kunt hen al tijdens de bouw leren kennen. Goed burencontact bevordert uw woongenot. En werkt u echt samen, via een kopersvereniging bijvoorbeeld, dan krijgt u meer voor elkaar.

Contact met buren, online of op bijeenkomsten

Al lang voordat u uw nieuwbouwhuis betrekt, kunt u in contact komen met uw nieuwe buren. Veel projectontwikkelaars organiseren immers kijkdagen en kennismakingsbijeenkomsten. Ook een projectwebsite of Facebookpagina helpt vaak bij het opbouwen van een burennetwerk. Prettig, want goed contact met de buren draagt bij aan uw woonplezier.

Kopersvereniging

Soms gaat het contact een stuk verder. Dan bundelen kopers hun krachten in een kopersvereniging. Samen staat u immers sterker. Een kopersvereniging kan bijvoorbeeld collectief inkopen met korting. Denk aan collectieve inkoop van energie. Ook wanneer u iets bij de gemeente gedaan wilt krijgen of in onderhandelingen met de projectontwikkelaar, kan een kopersvereniging voordelen hebben.

Meer informatie:

  • De Vereniging Eigen Huis licht toe wat een kopersvereniging is en hoe u een vereniging opricht.
 

De oplevering

Na maanden bouwen is uw huis klaar en volgt de oplevering. U krijgt dan de sleutel en bent officieel eigenaar en verantwoordelijk. Maar eerst controleert u, samen met de ontwikkelaar of bouwer, het huis op gebreken.

Oplevering: eerst het huis inspecteren

Tijdens die controle komt u bijna altijd wel een paar van die 'opleverpunten' tegen. Meestal gaat het om kleinigheden, zoals krassen. Maar het kan ook om andere gebreken gaan. Alle tekortkomingen worden genoteerd in een opleveringsrapport. Met de ondertekening daarvan aanvaardt u het huis, met uitzondering van de genoteerde gebreken.

Vooroplevering: gebreken eerder signaleren

Vaak vindt voorafgaand aan de oplevering een vooroplevering plaats. De ontwikkelaar of bouwer kan onvolkomenheden die u tijdens de vooroplevering constateert, oplossen voordat de echte oplevering plaatsvindt. Tijdens die officiële oplevering inspecteert u opnieuw het huis. Pas daarna ondertekent u het opleveringsrapport.

Deskundige meenemen

Zowel bij de oplevering als bij de vooroplevering kunt u een deskundige meenemen. Dat is wel zo verstandig. Een bouwkundig adviseur weet precies waar hij op moet letten. Hij merkt dingen op die u als leek wellicht over het hoofd ziet.

Meer informatie: