Interesse kenbaar maken

Heeft u een nieuwbouwhuis op het oog, dan hoeft u niet meteen over de koop of huur in gesprek. U kunt ook eerst uw interesse kenbaar maken. Bijvoorbeeld omdat u extra bedenktijd wilt. Of omdat het huis nog niet in verkoop is.

Nieuwsbrief ontvangen

Voor de meeste nieuwbouwprojecten kunt u zich vrijblijvend inschrijven voor een nieuwsbrief. Dan blijft u op de hoogte, bijvoorbeeld over de start verkoop of de ontwikkeling van nieuwe fases. Vaak kunt u ook uw gegevens achterlaten zodat de makelaar of ontwikkelaar contact met u kan opnemen.

Een optie nemen

Als uw belangstelling echt concreet wordt, kunt u een optie nemen. Daarmee heeft u het eerste recht van koop of huur. Een optie nemen is vaak mogelijk op het moment dat een project in verkoop of verhuur gaat. Met een optie creëert u voor uzelf bedenktijd. Tijdens deze periode heeft u een exclusief recht om het huis van uw keuze te kopen of te huren. De optietermijn bedraagt meestal een week. Na afloop daarvan moet u een koop- of huurcontract tekenen. Zo niet, dan kan de aanbieder met een andere geïnteresseerde verder. U kunt ook een optie nemen om als eerste in aanmerking te komen voor een huis als een andere koper of huurder afhaakt.

Een reserveringsovereenkomst sluiten

Ontwikkelaars zoeken steeds vaker contact met geïnteresseerden voordat een project in verkoop gaat. Samen met hen maken zij keuzes over woningtypen, vloeroppervlaktes en prijzen. In dit stadium is er nog te weinig informatie om de koop te kunnen sluiten. U kunt dan vaak wel een voorinschrijving doen of een reserveringsovereenkomst sluiten voor het huis van uw voorkeur. Hiermee stelt u de aankoop van het huis van uw keuze al in een vroeg stadium veilig. Het kan zijn dat u hiervoor moet betalen.

Meer informatie:

Aanpassingen aan uw huis

U kunt uw nieuwbouwhuis helemaal aan uw eigen wensen laten aanpassen. Denk aan een andere keuken of badkamer, een uitbouw, een dakkapel of extra stopcontacten. Dat is een van de grote voordelen van nieuwbouw.

Optielijst, zowel voor koop- als huurwoningen

Niet alleen bij nieuwbouw koopwoningen is het mogelijk indivuele woonwensen te realiseren. Ook steeds meer verhuurders laten u zelf keuzes te maken. De meer gangbare aanpassingen staan op een optielijst. Deze lijst wordt ook wel koperskeuzelijst, huurdersoptielijst of meer-/minderwerk overzicht genoemd.

Aanvullende aanpassingen

Maar misschien heeft u (ook nog) wensen die buiten de optielijst vallen. Overleg dan met de aannemer, ontwikkelaar of verhuurder over de mogelijkheden. En informeer altijd naar de uiterste datum waarop nog aanpassingen mogelijk zijn.

Inzicht in de kosten

U kunt de aanpassingen meefinancieren in uw hypotheek. Dat gaat op basis van de offerte. Een taxatie, zoals bij bestaande bouw, is niet nodig. Gaat het om aanpassingen aan een nieuwbouw huurwoning, dan betaalt u een eenmalige bijdrage of een hogere maandhuur. Zorg er wel voor dat u, voordat u het koop- of huurcontract ondertekent, weet wat er allemaal mogelijk is en hoeveel de aanpassingen kosten. Zo kunt u een weloverwogen beslissing nemen.

Huurcontract tekenen

Als u een huis wilt gaan huren, maakt het voor het huurcontract niet uit of het een nieuwbouwhuis of een bestaand huis is. De inhoud van het contract is hetzelfde.

Begrijp wat in het huurcontract staat

Het is hoe dan ook belangrijk dat u goed begrijpt wat er in het huurcontract en in de bijlagen staat, voordat u tekent. Lees het contract dus goed door en stel vragen als er dingen in staan die u niet duidelijk zijn.

Meer informatie:

  • Wat moet er in een huurcontract staan? Bekijk het overzicht, opgesteld door de Rijksoverheid.
  • Bekijk een model huurovereenkomst voor woonruimte, opgesteld door de Juridische Commissie Huurzaken (JCH) van de vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).

Garantieregeling controleren

Wilt u een nieuwbouwhuis kopen? Controleer dan of er een garantieregeling geldt met het Keurmerk GarantieWoning. Zo'n regeling beschermt u als de bouwer failliet gaat of als er gebreken zijn.

Extra verzekering en garantie

Een garantieregeling met het Keurmerk GarantieWoning biedt u extra bescherming ten opzichte van wat in de wet is geregeld. De verzekering dekt de meerkosten van het afbouwen van uw huis na een faillissement van de aannemer. Ook geldt er een garantieperiode voor gebreken aan uw huis. Als de bouwer niet voldoet aan zijn verplichting om eventuele gebreken te herstellen, dekt de verzekering de herstelwerkzaamheden.

Eisen aan contracten en behandeling geschillen

Het Keurmerk GarantieWoning biedt u meer voordelen. De Stichting GarantieWoning, die het keurmerk afgeeft, stelt ook eisen aan de contracten en aan de manier waarop geschillen worden behandeld en opgelost. Meer informatie over de voordelen van het Keurmerk leest u elders op deze site, bij Vraag & antwoord: Garantie - Welke voordelen biedt het Keurmerk GarantieWoning?

Meer informatie:

Hypotheek afsluiten

Om een huis te kunnen kopen, heeft u zeer waarschijnlijk een hypotheek nodig. Vraag meerdere offertes aan en let vooral op hoe lang die offertes geldig zijn. Dat is bij nieuwbouw erg belangrijk.

Meerdere hypotheekoffertes aanvragen

Nadat u heeft besloten wat voor soort hypotheek u wilt, vraagt u een offerte aan. Het is verstandig om bij meerdere partijen een offerte aan te vragen. Zo kunt u vergelijken. Het aanvragen van meerdere offertes heeft ook nog een ander voordeel: als u de financiering niet rond kunt krijgen, heeft u vaak meer dan één afwijzing nodig om het koopcontract te kunnen ontbinden. Meer informatie hierover leest u bij Vraag & antwoord: Financiën - Hoe werkt het financieringsvoorbehoud?

Geldigheidsduur belangrijk

Bij nieuwbouw kan er veel tijd zitten tussen het sluiten van het contract en de eigendomsoverdracht. Let daarom goed op de geldigheidsduur van de offerte. Na het verstrijken van de geldigheid vervalt de offerte.

Hypotheekofferte en hypotheekakte

Na het ondertekenen van de hypotheekofferte, en na acceptatie door de geldverstrekker, heeft u een overeenkomst met de financier. Of u op dat moment nog zonder kosten van de hypotheek af kunt, hangt van de voorwaarden af. Door het ondertekenen van de hypotheekakte bij de notaris krijgt u de beschikking over het geld van de hypotheek. Dit gebeurt tegelijk met de eigendomsoverdracht.

Meer informatie:

  • De site van Vereniging Eigen Huis geeft veel informatie over hypotheken, bijvoorbeeld over hypotheekvormen, voorwaarden, offertes en regelgeving, en over het afsluiten van een hypotheek.
  • Geld.nl geeft uitleg over de geldigheidsduur van de offerte.

Koopcontract sluiten

Als u heeft besloten een nieuwbouwhuis te kopen, sluit u eerst een koopcontract. Hierin staan alle belangrijke afspraken. U wordt hiermee nog geen eigenaar.

Koopcontract: niet vrijblijvend

Het koopcontract wordt vaak (ten onrechte) ‘voorlopig koopcontract’ genoemd. U wordt door de ondertekening ervan niet onmiddellijk eigenaar van het huis; dat gebeurt pas bij het tekenen van de leveringsakte. Toch is het koopcontract niet ‘voorlopig’ en ook zeker niet vrijblijvend. In het koopcontract liggen alle belangrijke afspraken vast over wat u precies koopt, tegen welke prijs en onder welke voorwaarden. Na het tekenen heeft u een week bedenktijd. Daarbinnen kunt u zonder opgave van reden en kosteloos van het contract af. U tekent het koopcontract meestal bij de makelaar, in sommige gevallen bij de projectontwikkelaar.

Contract: aankoop grond en bouwopdracht

Een koopcontract voor een nieuwbouwhuis dat nog niet is (af)gebouwd, bestaat uit de koop van de grond en een opdracht voor de (af)bouw van het huis. Daarom wordt het koopcontract in veel gevallen een koop-/aannemingsovereenkomst genoemd. Het komt voor dat deze overeenkomst wordt gesplitst in twee losse overeenkomsten. Meer informatie over de verschillende contracten vindt u elders op deze site, bij de rubriek Vraag & antwoord: Juridisch - Welke soorten koopcontracten zijn er?

Ontbindende voorwaarden

Soms komt een nieuwbouwproject niet van de grond. Of u krijgt de financiering niet rond. Dan kan de koop niet doorgaan. In de ontbindende of opschortende voorwaarden is dit juridisch vastgelegd. Meer informatie hierover vindt u bij Vraag & antwoord: Juridisch - Wat zijn ontbindende en opschortende voorwaarden? In de meeste gevallen gaat alles gewoon goed en vindt bij de notaris de eigendomsoverdracht plaats.

Meer informatie:

Naar de notaris

Om officieel eigenaar te worden van uw nieuwbouwhuis, moet u naar de notaris. Met de ondertekening van de leveringsakte vindt de eigendomsoverdracht plaats.

Pas eigenaar na eigendomsoverdracht

Zodra de termijnen van de ontbindende voorwaarden zijn verstreken en de opschortende voorwaarden zijn vervuld, is de koop definitief. Maar daarmee bent u nog geen eigenaar. Ter voorbereiding op de eigendomsoverdracht stelt de notaris de definitieve koopovereenkomst op. Deze wordt leveringsakte of transportakte genoemd. In deze akte staan de afspraken uit het koopcontract, meestal de koop-/aannemingsovereenkomst.

Ondertekening aktes bij notaris

U ontvangt een uitnodiging om de leveringsakte te komen ondertekenen. De verkoper en de notaris tekenen de akte ook. Heeft u een hypotheek afgesloten voor de koop van uw woning, dan ondertekent u bij de eigendomsoverdracht ook de hypotheekakte. Daarna zorgt de notaris voor inschrijving bij het Kadaster. Pas na deze inschrijving bent u officieel eigenaar van de grond en de (in aanbouw zijnde) woning.

Meer informatie: