Wat heeft mijn huis te maken met milieu en klimaat?

20 procent van alle fossiele energie wordt gebruikt om te wonen. Dat zorgt voor een flink deel van de uitstoot van CO2. Dat draagt indirect bij aan klimaatverandering. Met een energiezuinig huis is die invloed kleiner.

Energie en duurzaamheid

Duurzaamheid betekent, dat we profiteren van wat moeder aarde ons biedt, zonder dat we de lasten daarvan doorschuiven naar de volgende generatie. Besparing op het gebruik van fossiele energie is een belangrijk aspect van duurzaamheid. Maar duurzaamheid kent meer aspecten:

  • Duurzaam gebouwd. Bijvoorbeeld met gebruik van fsc-gekeurd hout, natuurlijke grondstoffen en emissievrije verf.
  • Zuinig met water. Bijvoorbeeld met waterbesparende installaties, gebruik van een regenton en een onverharde tuin zodat regenwater niet afstroomt naar het riool.
  • Comfortabel, betaalbaar en gezond. Daardoor heeft u meer plezier van uw huis en zult u minder snel verhuizen. Ook dat is duurzaam.

De juiste balans

Bij duurzaamheid draait het om de juiste balans. De koopsom of huurprijs van een duurzaam huis is vaak hoger. Maar, mits goed uitgevoerd, is een duurzaam huis ook beter: gezond voor mens én planeet.

Op deze website gaat het vooral om het aspect energie. Op dat gebied worden veel maatregelen getroffen. Als koper of huurder van een nieuwbouwhuis krijgt u daarmee te maken.

Energieprestatie-eisen

De energieprestatie van een woning wordt uitgedrukt in de EPC (energieprestatiecoëfficiënt). Hoe lager de EPC, hoe minder fossiele brandstoffen er nodig zijn voor verwarming en ventilatie. De overheid bepaalt hoe hoog de EPC maximaal mag zijn. Jaar na jaar worden de eisen strenger. Sinds 2015 is de EPC maximaal 0,4. In 2020 is de EPC voor nieuwbouwwoningen 0. Projectontwikkelaars en bouwbedrijven mogen zelf weten met welke maatregelen zij aan de eisen voldoen.

Meer informatie: