Kan ik verhuizen met een restschuld?

Een restschuld is niet altijd een belemmering om een ander huis te kopen. Als u de restschuld niet zelf kunt afbetalen, kan uw bank deze meefinancieren in een nieuwe hypotheek.

Voorwaarden aan meefinancieren restschuld

Aan het meefinancieren van uw restschuld zijn wel voorwaarden verbonden. Die voorwaarden verschillen per bank. Vraag uw bank wat de mogelijkheden zijn in uw situatie.

Meer informatie:

  • Op Restschuldinfo geeft de Nederlandse Vereniging van Banken informatie. Ook kunt u hier lezen wat in algemene zin de mogelijkheden zijn als u met een restschuld te maken krijgt.
  • De Consumentenbond wijst erop dat een aantal belangrijke vragen op Restschuldinfo niet beantwoord wordt.