Is mijn energierekening straks lager?

In een energiezuinig huis gebruikt u minder energie. En als u minder energie gebruikt, hoeft u ook minder te betalen. Maar of u per saldo minder betaalt dan in uw oude huis, hangt ook van veel andere factoren af.

Woninggebonden energiegebruik

Een deel van uw energiegebruik heeft te maken met het huis. Dit wordt het woninggebonden energiegebruik genoemd. Hieronder valt alle energie die nodig is voor verwarming/koeling, ventilatie, warmtapwater en verlichting. De energieprestatie (EPC) van uw huis is bepalend voor het woninggebonden energiegebruik. Maar let op: in een groot vrijstaand huis met een EPC van 0,4 gebruikt u méér energie dan in een klein appartement met eenzelfde EPC. Dus als u verhuist naar een energiezuinig, maar groter huis, wil dat niet direct zeggen dat u ook minder energie gaat gebruiken. Veel mensen in een oud, slecht geïsoleerd huis zijn eraan gewend dat het niet overal behaaglijk is. Verhuizen zij naar nieuw, goed geïsoleerd huis, dan verandert het stookgedrag en kan de energierekening soms toch nog tegenvallen.

Apparaten in huis

Een ander deel van uw energiegebruik wordt bepaald door alle apparaten in huis. Dit wordt vaak het huishoudelijk energiegebruik genoemd. Hierbij gaat het om huishoudelijke apparaten, kooktoestellen, computers en AV-apparatuur. Denk ook aan energieslurpers zoals een waterbed en een jacuzzi. In een (zeer) energiezuinig huis bepaalt het huishoudelijk energiegebruik vaak het grootste deel van de energierekening. Ook het woongedrag van de leden van uw huishouding speelt een rol. Dus bij gezinsuitbreiding, of als u vaker thuis bent, kan het energiegebruik omhoog gaan.

Uw energierekening

Op de rekening die u van uw energieleverancier krijgt, staan vaste en variabele kosten. De variabele kosten hangen direct af van de hoeveelheid energie u afneemt. Een andere deel bestaat uit vaste kosten voor vastrecht en infrastructuur. De vaste kosten betaalt u altijd, hoe veel of hoe weinig energie u ook afneemt. Daarnaast verschillen de energieprijs en de vaste kosten per leverancier.

Stijgende energieprijzen

In de afgelopen decennia zijn de energieprijzen flink gestegen. De prijs van een kubieke meter aardgas is ieder jaar met gemiddeld acht procent omhoog gegaan. De kWh-prijs jaarlijks met vier procent. Wanneer u energie bespaart, gaat u minder betalen dan wanneer u dat niet doet. Of u dan ook minder gaat betalen, hangt mede af van de energieprijzen.

Meer informatie: