Is all electric de toekomst?

In steeds meer nieuwe woonwijken wordt geen aardgasnet of warmtenet aangelegd. Er is alleen nog elektriciteit. De huizen zijn all electric. Koken doet u elektrisch en verwarmen met een warmtepomp. Is dat de toekomst?

De aardgasvoorraad slinkt

Nederlands aardgas was in ons land altijd ruimschoots en goedkoop voorhanden. Dat is aan het veranderen. Uit de gasbel van Noordoost-Nederland kan steeds minder worden gewonnen en ons land moet steeds meer aardgas importeren. Dat maakt de energievoorziening onzeker.

De energievraag verandert

In een goed geïsoleerd nieuwbouwhuis is de warmtevraag en daarmee de vraag naar aardgas klein. Ook in de keuken wordt minder aardgas gebruikt. De vraag naar elektriciteit voor huishoudelijke toepassingen neemt echter nog steeds toe. Voor netbeheerders is het vaak niet meer rendabel om in een nieuwbouwwijk een aardgasnet aan te leggen.

Er zijn nieuwe technieken beschikbaar

Met de toepassing van een warmtepomp kan elektriciteit met een zeer hoog rendement worden omgezet in warmte. Die techniek is ook voor woningbouw bereikbaar. Met zonnepanelen kan de benodigde elektriciteit worden opgewekt.

Is all electric de toekomst?

Aardgas blijft een belangrijke rol spelen in de Nederlandse energiestructuur. Er zijn geen initiatieven dat bestaande aardgasnetten worden opgeheven. In steeds meer nieuwbouwwijken wordt echter geen (nieuw) aardgasnet aangelegd. Daar zijn de huizen all electric.