Hogere hypotheek voor nieuwbouw

Als u een energiezuinig nieuwbouwhuis koopt, kunt u sinds 1 januari 2015 extra hypotheek krijgen. Het gaat om nieuwbouwhuizen met een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van 0,6 of minder.

Buiten de inkomenstoets

Als een huis voldoende energiezuinig is, mogen banken een bedrag buiten de inkomenstoets houden. Dit bedrag wordt ook wel vrijstelling genoemd. De vrijstelling betekent dat u meer kunt lenen voor een energiezuinig huis. Voorwaarde is wel dat uw toetsinkomen € 32.000 of hoger is.

€ 9.000 extra bij EPC maximaal 0,6

Voor een huis met een EPC van maximaal 0,6 kunt u € 9.000 extra lenen. Alle nieuwbouw waarvan de bouwaanvraag is gedaan na 1 januari 2011, heeft een EPC van maximaal 0,6. De meest recente nieuwbouw is nog energiezuiniger; sinds begin dit jaar (2015) moeten huizen waarvoor een bouwvergunning wordt aangevraagd een EPC hebben van maximaal 0,4.

€ 25.000 extra voor nul-op-de-meter

Voor extreem energiezuinige huizen, de zogenoemde nul-op-de-meterwoningen, kunt u nog meer lenen: € 25.000. Deze hogere vrijstelling geldt alleen als de leverancier een energieprestatiegarantie heeft afgegeven voor uw huis voor minimaal tien jaar.

Vraag uw bank naar deze regeling

Banken maken weinig gebruik van de mogelijkheid om extra hypotheek te verstrekken voor een energiezuinig huis. Als reden hiervoor geven ze aan dat de consument er niet naar vraagt. Vertrouw er dus niet blind op dat uw bank u hier vanzelf op wijst, maar vraag erom.

Meer informatie: