Hoeveel huur kan ik betalen?

U ziet een mooi huurhuis dat aan uw wensen voldoet. De vraag is dan of de huurprijs verantwoord is. Om dit te bepalen, kijkt een verhuurder naar uw inkomen, eigen vermogen, schulden en verplichtingen.

Geen landelijke richtlijnen

Er zijn verschillende manieren om deze maximale huur of maximaal verantwoorde huur te bepalen. De ene verhuurder rekent bijvoorbeeld in netto bedragen, de andere in bruto bedragen. En de ene keer worden de energielasten wel meegerekend, de andere keer niet. Hiervoor zijn geen landelijke richtlijnen.

Toch: indicatie maximale huur

Toch is er wel een indicatie. In het algemeen kunt u er voor het berekenen van uw maximale huur van uitgaan dat uw bruto maandinkomen 3,5 tot 4,5 keer zo hoog moet zijn als de kale huurprijs.

Huurquote of woonquote

In plaats van over de ‘maximale huur’ wordt vaak ook gesproken over de huurquote of de woonquote. De huurquote geeft aan welk deel van uw inkomen u verantwoord aan huur kunt besteden. Wanneer ook de energielasten worden meegerekend, wordt gesproken over de woonquote. Hoe hoog de huurquote of de woonquote is, hangt af van uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden. Met een hoger inkomen kunt u een hoger percentage daarvan besteden aan wonen. Een groter huishouden maakt meer kosten voor bijvoorbeeld voeding en kleding. Dan blijft er dus minder over voor huur.

Persoonlijke situatie bepalend

Al met al is uw persoonlijke situatie sterk bepalend voor het bepalen van een verantwoorde huurprijs. Is uw inkomen te laag, maar heeft u wel voldoende eigen vermogen? Dan kan de verhuurder een hogere huurquote accepteren. Schulden of verplichtingen kunnen juist weer leiden tot een lagere maximale huur. Belangrijk is daarnaast dat een tweede inkomen niet volledig meetelt. Informeer bij uw verhuurder wat in uw situatie mogelijk is. En bedenk vooral ook waar u zich prettig bij voelt.

Meer informatie: